Wtorek, 2 marca 2021

Czajka: Zygmunt Balicki jako ideolog polskiej myśli narodowej

Opublikowano: 25 czerwca 2017 07:33:01
Podziel się i skomentuj

Zygmunt Balicki należał do pokolenia „niepokornych” i odegrał znaczną rolę w procesie organizowania części tego środowiska. Była to inteligencja o radykalnych poglądach, rozczarowana dotychczasowym dorobkiem walki o niepodległość i marząca o utopii dobrego społeczeństwa i niepodległego państwa. Przeszedł on długą drogę od działacza socjalistycznego za jakiego chciał uchodzić, aż do jednego z głównych i najaktywniejszych ideologów formującego się polskiego nacjonalizmu.

Czajka: Zygmunt Balicki jako ideolog polskiej myśli narodowej

Balicki znalazł się wśród osób tworzących nowoczesny obóz nacjonalistyczny w Polsce. Zasadniczą rolę w tym procesie odegrały trzy postacie: Jan Ludwik Popławski, Roman Dmowski i Zygmunt Balicki właśnie.
Popławski miał być inicjatorem w dziedzinie twórczej myśli politycznej, Dmowski przejawiał największy dar działania praktycznego a Balicki był wytrawnym technikiem organizacyjnym oraz miał wybitne skłonności badawcze i naukowe. Działacz to w pewnym stopniu niedoceniony Więcej wspomina się zarówno
o Dmowskim jak i Popławskim a biorąc pod uwagę całą aktywność publicystyczną, polityczną i znaczny dorobek naukowy postać Zygmunta Balickiego zdecydowanie zasługuje na szersze przedstawienie

Już sama biografia tego ideologa Narodowej Demokracji jest wielce interesująca. Nim skończył trzydzieści lat zdążył być osobą poszukiwaną, więźniem politycznym, a w końcu ściganym uciekinierem, który na spacerze przeskoczył ogrodzenie więzienia i zbiegł na podstawionym wierzchowcu. Był znakomitym naukowcem kładącym podwaliny pod polską naukę socjologii ale potrafił też organizować zamachy na policyjnych agentów.

Podziel się i skomentuj