Czwartek, 28 maja 2020

"O ład w historii" prof. Feliksa Konecznego

Opublikowano: 11 marca 2017 06:34:48
Podziel się i skomentuj

"O ład w historii" to pionierska i odkrywcza publikacja na temat istoty cywilizacji, w której scharakteryzowane i usystematyzowane zostały cechy siedmiu wyodrębnionych przez prof. Feliksa Konecznego cywilizacji, ukazany został ich rozwój oraz relacje między religiami i cywilizacjami. To ostatnia praca autora, ukończona tuż przed śmiercią, stanowi syntezę i ostateczne zreasumowanie jego poglądówna temat istoty i wielości cywilizacji.

"O ład w historii" prof. Feliksa Konecznego

Jest to praca szczególnie cenna obecnie, gdy zarówno w Europie, jak i na świecie obserwuje się przemieszanie narodów, kultur i cywilizacji, co prowadzi do wielu napięć i konfliktów.

Podziel się i skomentuj