Czwartek, 28 maja 2020

Skandynawowie - walczymy o naszą tożsamość!

Opublikowano: 11 marca 2017 12:27:07
Podziel się i skomentuj

Praca nad sobą wymaga gotowości do zrozumienia i świadomości własnego kontekstu. Podejście to opiera się na kwestiach filozoficznych, które są równie ważne na poziomie personalnym, jak i wspólnotowym: Kim jestem? Jaką rolę odgrywam w historii? Gdzie przynależę?

Poznanie samego siebie jest częścią bycia człowiekiem i co ciekawe prawo do niego musi być nabyte. W przeciwieństwie do abstrakcyjnie zdefiniowanych tzw. praw człowieka uniwersalnego proletariatu, prawo to jest warunkowe. Wymaga to świadomości i przytomnego zarządzania przez pokolenia.
To prawo do tożsamości, prawo do własnej specyfiki, własnego języka, percepcji rzeczywistości i historii, ale przede wszystkim to prawo do własnej przyszłości. Chcemy podejść do aktualnych wyzwań z perspektywy skandynawskiej, aby zapewnić rozwiązania dla wszystkich Skandynawów, a nie dla wybranej klasy społecznej i nie chcemy również angażować się w daremne próby zrealizowania utopii. Chcemy walczyć o naszych ludzi, wsłuchując się w głos naszych przodków i zabezpieczyć naszą przyszłość poprzez ochronę najsłabszych - nienarodzonych dzieci.

Skandynawowie - walczymy o naszą tożsamość!
Członkowie Nordisk Ungdom na Marszu Niepodległości 2013

Duńczycy, Norwegowie, Szwedzi i ich potomkowie są jednym narodem - Skandynawami. Mówimy jednym językiem, dzielimy tę samą kulturę, jesteśmy jedną grupą etniczną i jesteśmy zjednoczeni wspólną przyszłością. Skandynawowie nie są związani z żadną, konkretną państwowością, ale mogą swobodnie definiować własną przynależność. Skandynawowie nie mają obywatelstwa - o ich tożsamości decyduje wspólna przeszłość. Jesteśmy Skandynawami, i to dla Skandynawów walczymy!

Źródło: Nordisk Ungdom
Podziel się i skomentuj