Sobota, 17 sierpnia 2019

Dwie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, które odmieniły nasz kraj [WIDEO]

Opublikowano: 2 kwietnia 2017 08:19:02
Podziel się i skomentuj

To dwie chyba najważniejsze pielgrzymki Jana Pawła II do naszej Ojczyzny. Ta pierwsza, w 1979 roku poprzedziła zryw "Solidarności", który z pewnością nie miałby takiego charakteru gdyby nie właśnie pielgrzymka, kiedy to podczas strajków robotniczych tak bardzo strajkujący zwracali się w stronę Boga i Kościoła, a okres ten obfitował również w wiele nawróceń.
Pielgrzymka zaś w roku 1983 to pielgrzymka do kraju, w którym ten zryw wolności został już zdławiony, a Naród potrzebował tak bardzo pocieszenia i nadziei w tym trudnym dla Polski okresie. Jan Paweł II wraz z przesłaniem Ewangelii niósł również właśnie to tak potrzebne pocieszenie i nadzieję.

Dwie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, które odmieniły nasz kraj [WIDEO]

Z homilii wygłoszonej w Warszawie na Pl. Zwycięstwa (obecnie Pl. Piłsudskiego) 2 czerwca 1979:
(...) Czyż przeto nawiązując do tych Chrystusowych słów, nie wolno nam wnosić zarazem, że Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa? Że właśnie stąd - z Warszawy, a także z Gniezna, z Jasnej Góry, z Krakowa, z całego tego historycznego szlaku, który tyle razy nawiedzałem w swoim życiu i który w tych dniach znów będę miał szczęście nawiedzić, że właśnie stąd ze szczególną pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem trzeba głosić Chrystusa?

Że właśnie tu, na tej ziemi, na tym szlaku, trzeba stanąć, aby odczytać świadectwo Jego Krzyża i Jego Zmartwychwstania? Ale, umiłowani rodacy - jeśli przyjąć to wszystko, co w tej chwili ośmieliłem się wypowiedzieć - jakżeż ogromne z tego rodzą się zadania i zobowiązania! Czy do nich naprawdę dorastamy? (...)

Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.

I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. (...)

Warszawa. 2 czerwca 1979 r.

II Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Rok 1983.

Podziel się i skomentuj