Sobota, 17 sierpnia 2019

Abp. Jędraszewski: UE odrzuciła nauczanie Jana Pawła II. Teraz jest jej pogrzeb

Opublikowano: 11 kwietnia 2017 13:56:58
Podziel się i skomentuj

- W XIV tomie „Dzieł zebranych”, które wydaliśmy, jest dział: przemówienia do organizacji międzynarodowych, w tym do organizacji UE, do europarlamentu, do Rady UE, do Komisji Ekonomiczno-Społecznej UE. Efekt tych przemówień wydaje się odwrotny do zamierzonego przez papieża. Co było przyczyną takiej sytuacji? - pyta dziennikarz "Do Rzeczy" abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego.

Abp. Jędraszewski: UE odrzuciła nauczanie Jana Pawła II. Teraz jest jej pogrzeb


- Jest dokładnie tak, jak pan mówi: nie tylko nie przyjęli tego, co mówił Ojciec Święty, lecz także zrobili dokładnie odwrotnie, co znalazło potwierdzenie w pewnych projektach oraz ich realizacji, które są zaprzeczeniem słów papieża. Przede wszystkim Jan Paweł II upominał się bardzo mocno o Boga w preambule do konstytucji UE – i to odrzucono - mówi duchowny.

- Jeśli się odrzuca Boga, to – w konsekwencji – trzeba odrzucić wartości wypływające z chrześcijaństwa. Co więcej – wprowadza się dzisiaj dokładnie coś przeciwnego. Jednakże jeżeli ktoś chce teraz szukać innego fundamentu dla porządku społecznego czy międzynarodowego – nie tylko bez Boga, lecz także wbrew Panu Bogu – to musi wiedzieć, że się ten porządek nie ostoi. Mówiłem to wielokrotnie i powtarzam teraz, z pewnością większą niż pewność matematyczna, bo mówię to z pewnością teologiczną: to się nie ostoi. Proszę popatrzeć, co się dzieje z Unią Europejską. Zaczęli walczyć z Panem Bogiem i teraz to się wszystko rozpada. 60 lat temu zakładano z optymizmem Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) w Rzymie. Odnosi się wrażenie, że teraz jest pogrzeb Unii Europejskiej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: TAK dla meczetu w Krakowie - przekonuje muzułmanka [WIDEO]
Czy w Krakowie powinien powstać meczet? „Nie chcemy wylęgarni terrorystów” mówią przeciwnicy. Ich argumenty to postępująca islamizacja, kwestia finansowania meczetu, sprzeciw wobec traktowania kobiet w Islamie. Czy Słusznie? Poznaj Rayanę – muzułmankę, która mieszka w Krakowie oraz jej zdeklarowanego przeciwnika.... Czytaj cały tekst
Cały wywiad dostępny jest w 15/2017 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”

Podziel się i skomentuj