Poniedziałek, 25 maja 2020

Abp. Jędraszewski: Na okładce niemieckiego czasopisma znalazła się swastyka hitlerowska, a do niej przybity Chrystus [WIDEO]

Opublikowano: 15 kwietnia 2017 04:53:19
Podziel się i skomentuj

- Można odnieść wrażenie, że Europa, która ma korzenie chrześcijańskie, zapomina o swej tożsamości. A przecież wyrosła z antycznego przesłania o obiektywnej prawdzie, które zawdzięczamy starożytnej myśli greckiej. Równocześnie Europa wzrosła z chrześcijaństwa, nowej wizji Boga, który jest miłością tak wielką i ostateczną, że wydał syna po to, by wszyscy, którzy w niego wierzą, mogli mieć nadzieję życia wiecznego, i człowieka - mówił podczas homilii wygłoszonej w Wielki Piątek w Kalwarii Zebrzydowskiej metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski.

Abp. Jędraszewski: Na okładce niemieckiego czasopisma znalazła się swastyka hitlerowska, a do niej przybity Chrystus [WIDEO]

- Mówi się o wartościach europejskich, a jakże często w interpretacji wielu osób należy do nich prawo kobiety do zabicia własnego dziecka. Czy to jest prawo? Czy to nie jest szczyt cynizmu i bezprawia? Kto powala człowiekowi zabijać drugiego, zwłaszcza niewinnego i bezbronnego. I cynicznie powiedzieć, że to wartość - kontynuował arcybiskup. - Jeśli nie ma sumienia, to już wtedy naprawdę wszystko można w majestacie prawa, które często jest jednym, wielkim bezprawiem (...) Postprawda to stwierdzenie, że nie liczą się żadne obiektywne argumenty i uczciwe dążenie do prawdy. Ważne są tylko narracje, budowane przez mistrzów współczesnej mistyfikacji i kłamstwa, odwołujące się do emocji, uprzedzeń ludzkich, lęków. Mistyfikacje, których skutek jest osiągany przez media dążące do tego, abyśmy znaleźli się w świecie ogromnego zagubienia i bezradności. Taki jest dzisiejszy świat (...) Media ogłaszają niektórych ludzi jako autorytety. Niewiele jednak trzeba czasu, żeby skompromitowali samych siebie. Zatem przedstawia się kolejnych i każe ludziom wierzyć w ich słowo i czynić tak, jak oni postępują (...) Za gest działalności artystycznej zaczyna uchodzić publiczne darcie Pisma Świętego powiązane z bluźnierstwami. Za przejaw szczególnej wrażliwości, także estetycznej, uznawana jest profanacja krzyża. Za rzecz oczywistą w niektórych krajach Europy Zachodniej uznawane jest usuwanie krzyży z przestrzeni publicznej pod płaszczykiem tolerancji i fałszywego zatroskania, by nie raniły one uczuć innych ludzi. W Wielkim Tygodniu w satyrycznym czasopiśmie niemieckim Titanic na okładce znalazła się swastyka hitlerowska, a do niej przybity Chrystus.

Podziel się i skomentuj