Czwartek, 28 maja 2020

Klimczak: Biskupi przeciw narodowcom

Opublikowano: 1 czerwca 2017 08:47:39
Podziel się i skomentuj

Kilka tygodni temu Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski opublikował dokument „Chrześcijański kształt patriotyzmu”. W dokumencie tym jeden z punktów poświęcono nacjonalizmowi – pozycjonując go w miejscu, w którym nierzadko chcą go umieścić lewicowi politycy i publicyści. Co na to polscy narodowcy?

Klimczak: Biskupi przeciw narodowcom

Pochylę się przede wszystkim nad drugim punktem dokumentu „Nacjonalizm przeciwieństwem patriotyzmu”. Już tytuł nasuwa na myśl fakt, że Episkopat Polski i abp Józef Kupny (który nadzorował jego przygotowanie) zapomnieli o nauczaniu Ojca Świętego Piusa XI czy Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego, którzy niejednokrotnie popierali nacjonalizmy chrześcijańskie. Więcej! Biskupi nie przeczytali słownikowej definicji nacjonalizmu:

- Nacjonalizm – przekonanie, że naród jest najważniejszą formą uspołecznienia, a tożsamość narodowa najważniejszym składnikiem tożsamości jednostki, połączone z nakazem przedkładania solidarności narodowej nad wszelkie inne związki i zobowiązania oraz wszystkiego, co narodowe, nad to, co cudzoziemskie lub kosmopolityczne; ideologia polityczna, wg której podstawowym zadaniem państwa jest obrona interesów narodowych, a jego zasięg terytorialny winien odpowiadać obszarom zamieszkanym przez dany naród (za słownikiem PWN).

Czytając dokument miałem za każdym razem wrażenie, że biskupi mylą nacjonalizm z szowinizmem. Ale do rzeczy. Biskupi powołują się na Jana Pawła II: Święty Jan Paweł II na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1995 r. podkreślał, iż "należy ukazać zasadniczą różnicę, jaka istnieje między szaleńczym nacjonalizmem, głoszącym pogardę dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest godziwą miłością do własnej ojczyzny. Prawdziwy patriota nie zabiega nigdy o dobro własnego narodu kosztem innych. (…) Nacjonalizm, zwłaszcza w swoich bardziej radykalnych postaciach, stanowi antytezę prawdziwego patriotyzmu i dlatego dziś nie możemy dopuścić, aby skrajny nacjonalizm rodził nowe formy totalitarnych aberracji."

Nie wiem dokładnie, co papież-Polak miał na myśli, ale każdy, kto przyjrzy się działaniom polskich organizacji narodowych, nie może tam znaleźć działań nienawistnych wobec innych narodów. W kwestii imigrantów czy polityki wschodniej działania narodowców nie były motywowane przecież nienawiścią, ale chęcią zapewnienia bezpieczeństwa Polakom.

Ale dalej czytamy:

- "Patriotyzm różni się więc od ideologii nacjonalizmu, która ponad żywe, codzienne relacje z konkretnymi ludźmi, w rodzinie, w szkole, w pracy czy miejscu zamieszkania, przedkłada, często nacechowane niechęcią wobec obcych, sztywne diagnozy i programy polityczne. Różnorodność zaś kulturową, regionalną czy polityczną usiłuje zmieścić w jednolitym i uproszczonym schemacie ideologicznym."

Racja! Otóż patriotyzm – jak często narodowcy podkreślali w swoich wystąpieniach – jest raczej uczuciem aniżeli postawą. Nacjonalizm jest przede wszystkim ideologią, zatem jest innego rodzaju zjawiskiem aniżeli patriotyzm. Każdy nacjonalista MUSI być patriotą, ale nie każdy patriota jest nacjonalistą. W moim odczuciu – jak i wielu narodowców – nacjonalizm jest dopełnieniem patriotyzmu.

Polski nacjonalizm od lat 20. ubiegłego stulecia jest nacjonalizmem w pełni chrześcijańskim, do tego stopnia, że inicjatywom negującym ten fakt większość narodowców odmawia prawa do nazywania się nacjonalistycznymi. Katolicyzm i polskość sprzęgły się do tego stopnia, że stopniowo polski nacjonalizm został „ochrzczony” i za najwyższą wartość uważa Boga, a nie Naród, tak jak system nazistowski, co imputują mu lewicowi aktywiści. Oczywiście idzie tu o warstwę ideologii i moralności, gdyż Kościół nierzadko ma swoje interesy, rozbieżne z interesem Narodu, co może powodować napięcia z Kościołem. I zdaje się, że ten moment dzisiaj nastał, gdy wyznająca liberalne idee i kult „świętego Spokoja” hierarchia potępia ruch integralnie katolicki, tak jak to stało się w 1926 roku z Akcją Francuską wskutek zabiegów francuskiej prawicy (następny papież, Pius XII odwołał w roku 1939 potępienie). To wszak były czasy, gdy Kościół stanowczo walczył z tymi, których uważał za odszczepieńców – odmawiał im sakramentów i katolickiego pogrzebu. Dziś to ostrze – już stępione – znów obraca się przeciw szczeremu, katolickiemu ruchowi.

Nacjonalistyczną reakcją na dokument KEP powinno być stanowcze sprostowanie i protest przeciwko próbie wyrugowania nacjonalistów z Kościoła – najprawdopodobniej w imię spokoju i zaprzestania napadów ze strony wszystkich lewackich mediów po kolejnej Mszy z okazji rocznicy ONR, MW, czy żołnierzy wyklętych. Biskupi, którzy otworzyli drogę dla zablokowania pełnej ochrony życia nienarodzonych, po raz kolejny pokazali, że potrafią mijać się z prawdą. Ciekawe jest, że tym samym niejako potępili pośmiertnie duchownych – parlamentarzystów z ramienia Narodowej Demokracji: kard. Adama Sapiehę czy abp. Józefa Teodorowicza i wielu, wielu innych.

Jeżeli odrzucają nas liberalni hierarchowie – trudno. Ale pamiętajmy:

- Żadna władza, nawet najwyższa w hierarchii, nie może zmusić nas do porzucenia lub umniejszenia wiary katolickiej (abp Lefebvre).

Magisterium Kościoła nie potępia zdrowego, katolickiego nacjonalizmu rozumianego jako nadrzędność interesu narodowego w polityce, przy prymacie wartości katolickich i wychodzącego z katolickiej zasady ordo caritatis. Biskupi polscy swoje błędne słowa – tak jak episkopat francuski wobec Action Francaise – odwołają. My natomiast musimy strzec się tendencji, które chcą uczynić polski nacjonalizm „indyferentny religijnie”. Bo przecież Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu. (Dmowski). A my mamy strzec polskości i iść pod prąd, a nie z prądem!

Kamil Klimczak, prezes Klubu im. Romana Dmowskiego

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Abp Jędraszewski: Biskupi z Bliskiego Wschodu proszą nas, abyśmy nie wyciągali stamtąd chrześcijan [WIDEO]
Oni bowiem nie chcą być w Polsce, lecz dążą do innych krajów. Problem uchodźców wymaga wiele namysłu, a jego rozwiązania nie mogą ograniczać się do pięknych haseł. Trzeba jak najlepiej rozpoznać tę sytuację, by zrobić jak najwięcej i rzeczywiście okazać się siostrami i braćmi
Więcej...

Dobry parafianin Kukiz przyjmie pod swój dach uchodźców, aby ci zamieszkali z nim oraz jego żoną i córkami [WIDEO]
Paweł Kukiz w TVN-ie, czyli stacji którą "endecy" z Kukiz'15 chcą repolonizować, powiedział Monice Olejnik, czyli tej którą "endecy" z Kukiz'15 nazywają TW Stokrotka, że wg niego najlepszym rozwiązaniem dla Polski w kwestii imigrantów jest takie jakie zaproponował papież Franciszek. Czyli jedna rodzina uchodźców na jedną parafię. I gdyby Polska zrealizowała ten pomysł to dzisiaj Unia, wg Kukiza, już by do nas się nie czepiała.
Więcej...

Protest narodowców przed siedzibą Komisji Europejskiej wobec narzucania Polsce kwot uchodźców [WIDEO] Jako Ruch Narodowy opowiadamy się zdecydowanie przeciw imigrantom, przeciwko UE, której zgubna polityka prowadzi do fali terroru, do tego, że Europa jest dziś zdezorganizowana, że jest śmiertelnie zagrożona

Więcej...

Nagroda dla oficera, który użył islamisty jako "żywej tarczy" przeciw agresywnemu tłumowi muzułmanów [WIDEO]
Pomysł okazał się skuteczny, gdyż muzułmanie zrezygnowali z rzucania kamieniami. Jednak nagranie akcji doprowadziło do zdecydowanej akcji politycznej miejscowych muzułmanów.
Czytaj dalej

--- --- ---
Wspieraj Dziennik Narodowy. Dziennik Narodowy istnieje już ponad rok i w ciągu tych kilkunastu miesięcy udało nam się już na stałe zadomowić na medialnej scenie. Teraz czas na dalszy rozwój. Przy wsparciu stowarzyszenia Ruch Wolności chcemy zebrać pieniądze i zainwestować je w budowę naszego kanału YouTube, co wiąże się z zakupem odpowiedniego sprzętu do kręcenia materiałów filmowych i ich montażu. Potrzebujemy również lepszego sprzętu komputerowego dla naszych dziennikarzy. I to jest teraz podstawowy cel naszej zbiórki.
Nazwa: Ruch Wolności
Nr konta: 02 1020 1013 0000 0702 0359 8026
Wpłata tytułem: Wspieram Dziennik Narodowy

Źródło: Chrobry Szlak
Podziel się i skomentuj