Czwartek, 28 maja 2020

II przykazanie i katolicki kult obrazów

Opublikowano: 12 sierpnia 2017 08:42:12
Podziel się i skomentuj

II przykazanie (kult obrazów)

1. Do i przez
- nie modlimy się "do obrazu", ale modlimy się do Boga "przed pośrednictwo obrazu",
- tym się różnimy od różnych "magów", że nosząc medalik nie wierzymy w cudowne właściwości metalu, tak jak nosząc w portfelu zdjęcie dziecka matka nie myli go z samym dzieckiem,
- ciekawostka jest taka, że to z reguły nie dzieła wielkich mistrzów są otaczane religijną czcią,
- świętym też nie oddajemy czci boskiej (święci są jak wpływowi znajomi, którzy szepczą o nas do ucha szefowi).

II przykazanie  i katolicki kult obrazów

2. Treść

- Dekalog występuje w dwóch miejscach w ST (Wj 20,1-17 oraz Pwt 5,6-21),
- w każdym wydaniu Biblii tekst nie jest sfałszowany (więc średnio-sprytny protestant czy świadek Jehowy może między bajki włożyć swoją tezę, że Kościół sfałszował przykazania),
- tekst przykazań nie zawiera żadnej numeracji (tekst hebrajski zapisywany był ciągiem, bez odstępów),
- Bóg sam nakazuje wykonywanie wizerunków (np. węża na palu lub Cherubów na Arce Przymierza) a Izraelici modlili się przed Arką Przymierza.

3. Rozwiązanie

- Żydzi w kwestii podziału Dekalogu są zasadniczo zgodni z katolikami (kwestię obrazów włączając do I przykazania),
- źródłem tezy o fałszerstwie Kościoła jest brak wiedzy
* trzeba pamiętać, że Izrael żył wśród narodów utożsamiających ludzi, zwierzęta, gwiazdy z bogami,
* i tego właśnie dotyczy zakaz,
* wyraźnie potwierdził sam Bóg: "Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, abyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Bóg twój, Jahwe, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem” (Pwt 4, 19).

Podziel się i skomentuj