Czwartek, 28 maja 2020

Abp Jędraszewski: Rocznica Reformacji - tego wielkiego podziału - nie jest powodem do świętowania [WIDEO]

Opublikowano: 21 października 2017 03:03:23
Podziel się i skomentuj

Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, w czasie październikowych Dialogów u św. Anny wypowiadał się na temat Reformacji, której 500. rocznica przypada w tym roku. Spotkanie odbyło się pod hasłem "Czy ekumenizm ma sens?"

Abp Jędraszewski: Rocznica Reformacji - tego wielkiego podziału - nie jest powodem do świętowania [WIDEO]

- Będzie właśnie w tych dniach mijało 500 lat od czasu, gdy zaczął się okres tzw. Reformacji (nie reformy!) - mówił arcybiskup. - Rozłam nastąpił dlatego, że Luter i inni reformatorzy potępili Kościół w tym kształcie, jakim on wtedy był. Zaczęła się lawina. Negując Kościół Luter, Kalwin, Zwingli mówili "Chrystus - tak, Kościół - nie". Okrutne wojny religijne podzieliły chrześcijaństwo, zwłaszcza Zachód. Doprowadziło to wielu myślicieli do pytania o sens bycia z Chrystusem, skoro spory o Niego prowadzą do tak okrutnych wojen. Czy nie lepiej więc zrezygnować z chrześcijaństwa i uznać jakąś inną wiarę w Boga, przyjętej za pomocą rozumu? To doprowadziło do deizmu i ateizmu.

- Zaczęło się od pęknięcia, które nastąpiło 500 lat temu i dlatego ten dramatyczny podział, jaki nastąpił w chrześcijaństwie zachodnim, nie jest wcale momentem wielkiego świętowania. To raczej pokazanie kolejnego sprzeniewierzenia się chrześcijan wobec modlitwy arcykapłańskiej Jezusa, w której prosił o jedność - przyznał metropolita.

Podziel się i skomentuj