Wtorek, 2 marca 2021

Dr hab. Kaczmarski: Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie [WIDEO]

Opublikowano: 31 października 2017 17:46:57
Podziel się i skomentuj

W czasie organizowanych przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - Rzeszów podkarpackich uroczystości 75-lecia NSZ w Leżajsku, które odbyły się 29 października b.r. miał miejsce wykład dr hab. Krzysztofa Kaczmarskiego.

Dr hab. Kaczmarski: Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie [WIDEO]

Dr hab. Krzysztof Kaczmarski studia historyczne ukończył na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawę doktorską pt. „Stronnictwo Narodowe i jego organizacje wojskowe w okręgu rzeszowskim w latach 1939-1944”, napisał na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Specjalizacja dotyczyła historii najnowszej Polski, dziejów Stronnictwa Narodowego i Narodowej Organizacji Zbrojnej oraz Narodowych Sił Zbrojnych w regionie rzeszowskim. W 2015 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego, nadany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zasiadł w radzie historycznej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Jest autorem m.in. następujących publikacji: "Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie 1939-1944", "Studia i szkice z dziejów obozu narodowego".

Podziel się i skomentuj