Wtorek, 2 marca 2021

Sąd: Obcokrajowcy mają prawo do 500+, nawet gdy nie wszyscy członkowie rodziny przebywają w Polsce

Opublikowano: 9 listopada 2017 17:14:17
Podziel się i skomentuj

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, iż świadczenie 500+ może być wypłacane obcokrajowcowi, nawet gdy nie wszyscy członkowie rodziny przebywają w Polsce. To efekt wcześniejszej odmowy prezydent miasta w stosunku do ukraińskiej obywatelki, posiadaczki Karty Polaka - Tamary K.

Sąd: Obcokrajowcy mają prawo do 500+, nawet gdy nie wszyscy członkowie rodziny przebywają w Polsce

Prezydent Łodzi argumentowała, że według przepisów cała rodzina musi zamieszkiwać w naszym kraju. Tymczasem małżonek Tamary K. pozostał na Ukrainie. Jej adwokat uzasadniał, iż takiego wymogu jednak nie ma.

- Polskie rodziny w analogicznej sytuacji, gdy ojciec przebywa poza terytorium RP pracując i zarabiając na utrzymanie rodziny pozostawionej w Polsce uzyskuje rzeczone świadczenia, a rodzinie cudzoziemca w takiej sytuacji nie przyznaje się świadczeń - cytuje jego słowa "Rzeczpospolita".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie przyznało racji stronie powodowej, a ta wniosła odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. WSA w wyroku z 12 października 2017 r. uchylił obie decyzje.

- Prawidłowa wykładnia art. 1 ust. 2 pkt 2d ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci nie może wszak prowadzić do wniosku, iż świadczenie wychowawcze przysługuje wyłącznie w sytuacji wspólnego zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich członków rodziny wnioskodawcy będącego cudzoziemcem. Tak bowiem jak w przypadku rodzin polskich, nierzadko jedno z rodziców jest zatrudnione za granicą, a drugie wraz z dziećmi zamieszkuje w Polsce - orzeczono. - W przedmiotowej sprawie uprawniona razem z dziećmi zamieszkuje jednak w Polsce, a zgromadzony dotychczas materiał dowodowy zdaje się wskazywać, że centrum jej spraw życiowych znajduje się w Polsce. Najstarsza córka tutaj studiuje, a dzieci uczęszczają do przedszkola, jedynie mąż pracuje na Ukrainie.

Źródło: rp.pl
Podziel się i skomentuj